RSSFacebookTwitterYouTube
 

Wiadomości

24.02.2012

Nowe materiały i filmy

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi folderami, mapami i filmami umieszczonymi odpowiednio na stronach http://tnz.most.org.pl/nso1/foldery/, http://tnz.most.org.pl/nso1/mapy/ i http://www.youtube.com/naturasieodplaca [ czytaj więcej ]

16.01.2012

Materiały konferencyjne

Na stronie http://tnz.most.org.pl/nso1/konfrencja/ umieściliśmy prezentacje z będącej podsumowaniem projektu konferencji „Inwestycje na obszarach Natura 2000”, która odbyła się w dniach 22-24 listopada 2011 w Poznaniu, na targach Poleko. [ czytaj więcej ]

18.11.2011

Zapraszamy na konfrencję podsumowującą projekt i stoisko na Poleko

Towarzystwem na rzecz Ziemi i Fundacja Rozwoju Gmin Polskich zapraszają na konferencję, która odbędzie się w dniach 22 - 24.11.2011 r. w Poznaniu, podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO. Szczegóły: http://www.frgp.pl/8/aktualnosci/ Zapraszmy też na stoisko projektu (nr 14 w pawilonie 3) oraz towarzyszące mu pokazy filmów z cyklu „Natura się o(d)płaca” zrealizowanych w ramach projektu. Szczegóły: Program targów POLEKO (PDF). [ czytaj więcej ]

26.09.2011

Mapy interaktywne

Zapraszamy do obejrzenia map interaktywnych gmin przygotowanych w ramach projektu: Gminy Ińsko, Gminy Bukowina Tatrzańska, Gminy Aleksandrów Kujawski, Gminy Narewka, Gminy Mszana Dolna, Gminy Lądek Zdrój i Gminy Płaska. [ czytaj więcej ]

21.09.2011

Pierwsze 5 odcinków II części cyklu na Youtube

Na kanale projektu "Natura się o(d)płaca" http://www.youtube.com/user/Naturasieodplaca umieściliśmy 5 odcinków II części cyklu: Dębowa Kłoda, Mszana Dolna, Plaska, Narewka i Ińsko. W tej części cyklu prezentujemy gminy, w których wdrażanie Natury 2000 napotkało opór społeczności lokalnych i przykłady rozwiązań. [ czytaj więcej ]

Wideo

Działania

W ramach realizacji projektu podjeliśmy następujące działania:

  1. Zostało wybranych 12 krajowych i zagranicznych przykładów efektywnego i bezkonfliktowego wdrażania sieci Natura 2000 na poziomie lokalnym. 
  2. Wybrane miejsca, sposób wdrożenia i efekty funkcjonowania sieci Natura 2000 zostaną zaprezentowane w I części telewizyjnego cyklu pod roboczym tytułem „Natura się o(d)płaca”. Zostanie przygotowanych 13 dwudziestopięciominutowych odcinków („zwiastun”, prezentujący projekt, jego cele i sieć Natura 2000 plus 12 ww. dobrych przykładów), które zostaną pokazane w przez Telewizję Polską TVP2. Programy zostaną też umieszczone w serwisie internetowym telewizji.
  3. Zostało też wybranych 12 gmin, w których powołanie ostoi Natura 2000 napotyka na opór decydentów i/lub społeczności lokalnej. 

 Oferta dla wybranych gmin obejmuje:

  1. Pomoc ekspercką w zakresie szkoleń, konsultacji i pomocy w przygotowaniu projektów (zarówno promocyjno-edukacyjnych, jak inwestycyjnych) związanych z Naturą 2000 (walorami ostoi) w formie uzgodnionej z władzami gminy. Zostanie zlecone przygotowanie wniosków do odpowiednich funduszy na finansowanie ww. projektów. 
  2. Organizację wizyty studyjnej (krajowej lub zagranicznej) do podobnego obszaru Natura 2000, gdzie jego funkcjonowanie przebiega bezkonfliktowo i przynosi wymierne korzyści. Do udziału w wizytach zaprosimy przede wszystkim lokalnych decydentów, liderów, przedsiębiorców i inne osoby, które mogą mieć wpływ na kierunki lokalnego rozwoju, w tym pozyskanie i wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania.
  3. Wsparcie promocyjne w formie przygotowania i wydania materiałów promocyjnych i informacyjnych: mapy gminy i obszaru Natura 2000, folderu promującego walory gminy (przyrodnicze, kulturowe, historyczne itp.), dwukrotny udział w targach Tour Salon i Poleko (w latach 2010 i 2011), nakręcenie i wydanie na płycie DVD filmu promującego ostoję Natura 2000 znajdującą się na obszarze gminy, a pośrednio także samą gminę. Film będzie też dokumentował działania podjęte na rzecz wykorzystania potencjału ostoi Natura 2000, w tym w ramach niniejszego projektu.
  4. Na podstawie współpracy z  tymi gminami powstanie II część cyklu „Natura się o(d)płaca”. Będzie to cykl 25–cio minutowych programów przedstawiających zastany konflikt wokół ostoi Natura 2000, zaproponowane przez nas sposoby rozwiązania, proces konsultacji i przekonywania miejscowej społeczności, przykład rozwiązania podobnego problemu w którymś z państw „starej Unii” oraz końcowe efekty. Analogicznie do pierwszych 13. odcinki te zostaną też umieszczone w serwisie internetowym telewizji.
  5. Zostanią przygotowane prezentacje i stoiska projektu oraz gmin biorących w nim udział na targach Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON - największych w Polsce targach turystycznych i na targach Poleko - największych w Polsce targach ochrony środowiska. Będziemy z jednej strony promować projekt i gminy, które zdecydowały się wziąć udział w projekcie i „żyć w zgodzie z Naturą 2000”, z drugiej zachęcać inne samorządy do pójścia tą drogą.
  6. Zorganizujemy Ogólnopolską konferencję z udziałem wszystkich uczestników projektu, mediów i zainteresowanych osób, której celem będzie podsumowanie projektu, prezentacja i promocja jego wyników, wymiana doświadczeń i prezentacja możliwych (dalszych) działań związanych z wdrażaniem sieci Natura 2000 łącznie z potencjalnymi źródłami finansowania. 

 

« wstecz | drukuj do pdf | drukuj | w górę